• sv
  • et
  • en
  • fi
  • da
  • no

Papperslöst lagerhanteringssystem från Erply

Det går inte att komma runt lagerhantering när det gäller att utveckla ett e-företag. I takt med att antalet produkter ökar blir hanteringen av hela processen mer komplex. Det är här modern programvara som tar hänsyn till behoven hos både företaget och de människor som arbetar i det kan komma in i bilden.

I ett mindre företag, där alla är sammanlänkade, får man saker gjorda genom att prata över bordet. När ett företag växer skapar teamet sina egna processer, och när de väl är på plats är det svårt att ändra dem. Därför är det viktigt att göra rätt val från början – ett skalbart val – så att du inte behöver göra en dyr plattformsändring flera år senare. Kostnaden för plattformen är en liten utgift jämfört med implementeringen och låt oss vara ärliga – det finns en tendens att vara i komfortzonen när man introducerar nya lösningar, även om de sparar tid.

På Lumav har vi besökt våra kunders backoffice vid ganska många tillfällen och arbetat tillsammans med dem för att ta reda på hur man kan göra processerna mer praktiska för både anställda och kunder. Nedan kommer vi att skriva om lagerprocesser, Erply WMS (Warehouse Management System) och varför vi rekommenderar det.

Användarspecifika egenskaper för lagerprogramvara

Arbetet som lagerarbetare kräver snabbhet och noggrannhet, det finns vanligtvis mer arbete än det finns tid att få det gjort, och detta kan variera från säsong till säsong. Det är inte ovanligt att hela administrationspersonalen kallas in för att hjälpa till att packa produkter vid jul eller andra högsäsonger. Tjänsten kan vara det första jobbet för en ung person (inklusive författaren) och det kan hävdas att personer som arbetar på lagret kan vara snabbare än genomsnittet på att byta jobb. Ett enkelt och intuitivt tekniskt verktyg är därför en viktig del av onboardingen. Till skillnad från e-handels- och marknadsföringsverktyg måste det ge användaren en mycket tydlig vägledning om vad som ska göras i en given situation.

Föreställ dig ett stort lager där varor ständigt kommer in och går ut. Lagerpersonalen kan ständigt bli avbruten av olika oväntade händelser, och även stora sändningar kan innebära att arbetet måste avbrytas då och då. På många lager används fortfarande papper och penna, och digitaliseringens kärnvärden – att undvika dubbelarbete och minska antalet fel – har ännu inte nått ut till många företag. Och människor själva kan motsätta sig det av bekvämlighetsskäl.

Nedan presenterar vi kortfattat olika användningsfall och förklarar hur Erplys WMS-funktionalitet kan lösa dem. Det bör också noteras att WMS kan kopplas samman med andra affärssystem.

Teknisk lösning

Ett papperslöst lager innebär att den lagerarbetare som tidigare sprang runt med en hög papper har fått ett nytt verktyg – en handhållen scanner, en mobiltelefon eller bara en dator. Ett WMS är i grunden en webbsida som kan öppnas på vilken enhet som helst, men det smidigaste sättet att samla in data är med en skanner.

Mottagning av varor

Godsmottagning är en process där mänskliga fel tenderar att smyga sig in mer än genomsnittet. Varor skickas av människor och tas emot av människor – du måste skriva ut inköpsdokumentet, kontrollera varorna en efter en och sedan mata in uppgifterna i en dator. Varorna måste sedan placeras på rätt plats på hyllan.

Med Erply WMS visas inköpsordern direkt på skärmen, och inkommande varor kan bekvämt “tweetas” i den ordning de tas emot från pallen/boxen – du vet alltid vilka varor som redan har tagits emot och vilka som fortfarande behöver läsas. Flera personer kan ta emot en och samma inköpsorder. Med Erply WMS är det också möjligt att lämna varorna i mottagningsområdet eller att överföra dem direkt från mottagningsområdet till lageradresserna.

Sammanställning av en försäljningsorder

Utan ett digitalt lager skulle orderhantering innebära att man letade efter varor i lagret med papper i handen och bestämde vilka varor som skulle tas i vilken ordning. Mer erfaren lagerpersonal vet på rak arm var varorna finns i lagret, medan mindre erfaren personal har en inlärningskurva. Detta är ett tids- och energikrävande arbete som kan undvikas genom att implementera Erply WMS. Erply WMS vägleder användaren att plocka varorna på försäljningsordern längs den kortaste vägen, vilket gör orderhanteringen snabb, effektiv och arbetsbesparande.

I WMS kan du tilldela lageradressen ett meddelande om vilken enhet som kan användas för att komma åt varorna. Om produkten t.ex. finns på en högre nivå och det krävs en särskild hiss för att hämta den, kommer användaren att varnas för detta innan hämtningen påbörjas. Om beställningen har buntats och transportgränssnitt (DPD, Smartpost, etc.) används, skrivs de nödvändiga paketetiketterna automatiskt ut efter bekräftelse och transportföretaget meddelas om de väntande varorna.

Ovanstående kan konfigureras av kunden med hänsyn till särdragen i dennes verksamhet.

Ytterligare lösningar

Förutom lösningar för in- och utleveranser erbjuder Erpy WMS även en rad andra funktioner. Efter en inventering kan du enkelt kontrollera om det finns skillnader mellan lageradresser och inventeringsresultat. För att löpande hålla ordning på lagernivåerna kan man använda en funktionalitet som låter lagermedarbetaren kontrollera hur mycket som finns kvar på hyllan. På så sätt kan lagernivåerna hållas korrekta på löpande basis.

Sammanfattning

Lager är en integrerad del av e-business, och ett välfungerande lagersystem är en nyckelfaktor för framgång för ett växande e-business.

I början av inlägget talade vi om det faktum att processer uppstår ur bästa praxis, men här är en nyansering: “Kraftig anpassning är roten till allt ont“, säger programutvecklare (åtminstone när det gäller freeware), och detta gäller även för lagerprogramvara.

Lösningar som byggs från grunden kan vara praktiska för teamet och skapa en känsla av ägande hos de personer som utvecklar dem, men precis som en skräddarsydd lösning kan det innebära att man förlorar support och/eller helt enkelt hamnar på efterkälken. En bra utgångspunkt för att bygga ett eget WMS innebär både att göra programvaran bekväm att använda och att förändra människors processer i linje med bästa praxis. När det gäller implementering kommer Erplys team att stödja ditt företag.

Erply POS används av många av världens främsta varumärken (t.ex. Zapos) samt av nystartade företag. Tidsbesparingarna är mätbara – i ett fall fanns det till exempel 8 heltidsanställda lagerarbetare på ett lager med 400 order, men efter implementeringen fanns det 4 (inklusive 2 nattskift) med 800 order.

Kom på en konsultation så hjälper vi dig tillsammans med Erply att fundera på hur du kan få ditt lager att fungera i synergi med din e-butik!

Dela inlägget i sociala medier: LinkedIn facebook
Cookie Consent EN Google Consent Mode v2 och Cookie Consent Module för Magento 2
När GDPR infördes 2018 skapade vi en teknisk lösning för detta för Magentos e-butiker....
Läs närmare 26. March 2024
Gardenhouse24 Framgångsrik e-business Gardenhouse24: Tio länder på tre år
Att bli exportör är drömmen för varje ambitiös entreprenör – det visar att produkten...
Läs närmare 31. January 2024

KONTAKTA OSS
  Lumav - Magento Partner

  Som en certifierad Magento partner kan vi erbjuda våra kunder de bästa lösningarna för garanterad tillväxt.