• sv
  • et
  • en
  • fi
  • da
  • no

E-handel

Lumav erbjuder helhetslösningar för e-handel och tillhandahåller hjälp genom hela dess livscykel, från analys, design och utveckling till service och underhåll.
Välgenomtänkt underhåll av Magento 1 och Magento 2 med moduler

Välgenomtänkt underhåll av Magento 1 och Magento 2 med moduler

Välgenomtänkt underhåll av Magento 1 och Magento 2 med
        moduler

Våra service- och underhållsteam består förutom projektledare av certifierade utvecklare, analytiker och testare med lång erfarenhet i Magento.

Tillsammans analyserar vi era behov och föreslår de bästa lösningarna för just er verksamhet.

Analys

Analys

Analys

Analys innebär att verksamhetens krav beskrivs i form av de funktioner som behöver skapas. Beroende på den tekniska analysens grundlighet är det i slutet av det skedet möjligt att specificera utvecklingens investeringsbehov.

I analysen deltar förutom våra analytiker även kundens företrädare och vårt utvecklingsteam som tillsammans upprättar en uppdragsbeskrivning som är ekonomiskt lönsam och tekniskt relevant. En analys måste normalt göras även i mitten av projektet

Användargränssnitt och design för e-handel

Användargränssnitt och design för e-handel

Användargränssnitt och design för e-handel

Utifrån analysen av e-handels användargränssnitt har tagits fram dess design och funktioner. De av Lumav skapade användargränssnitt och designlösningar tar alltid hänsyn till den aktuella webbutikens och Magentos säregenskaper. Därför föredrar vi att använda en egen designer som kan fästa hänseende vid det specifika för Magento och e-handel, men naturligtvis kan vi vid behov även samarbeta med externa parter.

Magento utveckling

Magento utveckling

Magento utveckling

Enligt vår praktiska erfarenhet ger Magento plattform en utvecklingsflexibilitet som låter din e-handel att växa. Utveckling kan grundas antingen på den tydliga uppdragsbeskrivningen som analysen resulterade i eller på en ungefärlig vision av önskat resultat som förtydligas under processens gång.

Lumav har etablerat en egen utvecklingsmetod för framtagning av e-handelslösningar som införlivar all befintlig bästa praxis (såsom 5D, agile).

PIM/ERP gränssnitt

PIM/ERP gränssnitt

PIM/ERP gränssnitt

Nutida e-handelskomponenter måste utbyta information med olika system. Det kan handla om behovet att synkronisera lagersaldon, priser, kunduppgifter, produktberikning, delning av produktuppgifter med tredje parter mm.

Lumav har erfarenhet av gränssnittsintegration med olika ekonomiprogramvaror (Erply, Directo, iDS, MS Dynamics NAV, MS Dynamics AX, Excellent/Standard Books, Scoro, VERP, Moxware, 1C mm.), produkthanteringssystem (Akeneo, InRiver) och lösningar för försäljningsautomation (Mailchimp, Smaily, Custobar).

Utbildning och rådgivning

Utbildning och rådgivning

Utbildning och rådgivning

Vi erbjuder kurser både i innehållshantering i Magento och i e-commerce management. Den förstnämnda är obligatorisk för alla nya kunder. Därutöver anordnar vi regelbundna event i självutveckling för våra kunder.

Information om våra öppna kurser delas på vår Facebooksida och i vårt nyhetsbrev.

KONTAKTA OSS
  Lumav - Magento Partner

  Som en certifierad Magento partner kan vi erbjuda våra kunder de bästa lösningarna för garanterad tillväxt.